Про нас

Від щирої любові   до  українського села   та  відвертого захоплення  людьми, які живуть у  ньому, створюємо цей сайт  і  будемо раді, якщо  допоможемо   селянам у  спілкуванні   між собою та світом.   На щастя,  це стало    можливим, завдяки  найсучаснішому із інструментів комунікації - інтернету. Відео , фото  та  публікації  про  село та його мешканців , сподіваємось, об'єднають нас у радощах  та бідах. За необхідності, фахівці  з управління економікою, закону та права  допомагатимуть знайти вихід  зі скрутних ситуацій, в які може потрапити кожен, незалежно від особи та  статусу в суспільстві.  Особливо  радіємо співпраці  з  молоддю, яка прагне пов'язати своє  майбутнє з селом.  Залюбки обговоримо  Ваші  проекти розвитку  сільських територій, їх духовного та культурного відродження. Відтепер, де б Ви не знаходились, -  у найвіддаленішому куточку  Черкащини, України,  навіть  за межами держави,   в будь - який час Ви  можете дізнатись про  село, в якому народились,  мешкаєте та  працюєте, або  залишили його з тих чи інших причин. Зрештою, подбаємо разом, щоб  кожен із Вас  міг   знайти  для себе відповідну аудиторію для дискусій та особистого розвитку на сайті , який так і зветься - « Про село» . Успіху Вам!   From sincere love to the Ukrainian village and frankfascination create this web-site people that live in him and will be to advice, if will help peasants in a commonunicationinter se and by the world.  Fortunately, it became possible, due to most modern from the instruments of communication- internet. On video, of photo and publication about a village and his habitants, hope, will unite us in gladnesses and troubles. At a necessity, specialists on a management, law and right,an economy will help to find an exit from difficult situationseverybody can get in that, regardless of person and status insociety. Especially are glad to the collaboration with   youngpeople, that aims to bind the future to the village. Gladly willdiscuss Your projects of development of rural territories,them spiritual and cultural revival. From now on, wherever you were, - in the remotest corner ofCherkasy region, Ukraine, even outside the state, - in any time you can know about a village in that were born, live and work, or left him on those or other reasons .  We hope that each of you will find the interest on a web-site,that is so called, - "About a village". To success to you!